Όροι συμμετοχής

Το ThesSummerSchool θα διεξαχθεί 25 με 30 Ιουνίου 2018, 10:00-14:00 στο Πανεπιστημίο Μακεδονίας. Σε αυτό μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μαθητές ηλικίας 14 έως 18 ετών, ενώ θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σε περίπτωση πληρότητας.

Η συμμετοχή περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή, καθημερινή ημιδιατροφή, καθώς και τις μετακινήσεις των επισκέψεων.

Κόστος Συμμετοχής - Προθεσμίες εγγραφή έως 21/5/2018 εγγραφή έως 15/6/2018
για 1 άτομο 180€ 200€
για 2+ άτομα 160€/άτομο 180€/άτομο

Δήλωση συμμετοχής

Συμφωνώ με τη λήψη και δημοσίευση οπτικοακουστικού υλικού που θα αφορά τη συμμετοχή του παιδιού μου στο θερινό σχολείο, για ενημερωτικούς σκοπούς*

Tρόποι μετάβασης

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας εξυπηρετείται από τις γραμμές 2, 7, 8, 10, 14, 27, 31 του Ο.Α.Σ.Θ. ενώ δεν διαθέτει θέσεις στάθμευσης παρά μόνο για το μόνιμο προσωπικό.