Όροι συμμετοχής

Το ThesSummerSchool θα διεξαχθεί 25 με 30 Ιουνίου 2018, 10:00-14:00 στο Πανεπιστημίο Μακεδονίας. Σε αυτό
μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μαθητές ηλικίας 14 έως 18 ετών, ενώ θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η συμμετοχή περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή, καθημερινή ημιδιατροφή,
καθώς και τις μετακινήσεις των επισκέψεων.

Κόστος Συμμετοχής - Προθεσμίες εγγραφή έως 21/5/2018 εγγραφή έως 20/6/2018 (παράταση από 15/6)
για 1 άτομο 180€ 200€
για 2+ άτομα 160€/άτομο 180€/άτομο

Πρόγραμμα ThesSummerSchool 2018

ΗΜΕΡΑ 1η

Νικολαΐδης Γιάννης - Φούσκας Κωνσταντίνος

Kαλωσόρισμα

Επιλογή καριέρας και ο δρόμος της επιχειρηματικότητας

 • Τι καριέρα θέλω να ακολουθήσω;
 • Ποιο δρόμο πρέπει να πάρω; Τι σημαίνει ο κάθε δρόμος; Μπορώ να τους συνδυάσω;
 • Πώς και πού μπορώ να βρω ιδέες για να κάνω μια επιχείρηση;
 • Ο καμβάς επιχειρηματικού μοντέλου
 • Αναζήτηση χρηματοδότησης για την επιχειρηματική ιδέα μου
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων παρουσίασης ιδέας
 • Επιχειρηματική ηθική
 • Επιτυχημένοι επιχειρηματίες και επιχειρήσεις
 • Η δική μου επιχειρηματική ιδέα

ΗΜΕΡΑ 2η

Φούσκας Κωνσταντίνος - Επίκουρος Καθηγητής

Εργαστήριο καινοτομίας και δημιουργικότητας

 • Ηγεσία και ανάπτυξη ομάδας: παιχνίδια ηγεσίας και ανάπτυξης ομάδας
 • Τι είναι καινοτομία; Τι είναι δημιουργικότητα; Ποιες οι διαφορές τους; Πώς εκφράζεται η καθεμία; Ποια τα χαρακτηριστικά τους;
 • Πώς μπορώ να αναπτύξω τη δημιουργικότητα μου;
 • Πώς μια επιχείρηση αναπτύσσει την καινοτομία;
 • Πώς συνδυάζεται η δημιουργικότητα με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα;
 • Εργαστήριο και παραδείγματα δημιουργικότητας – καινοτομίας
 • Η καινοτομία στην επιχειρηματική ιδέα μου

ΗΜΕΡΑ 3η

Νικολαΐδης Γιάννης - Αναπληρωτής Καθηγητής
Οι λειτουργίες μιας επιχείρησης

 • Παραγωγική λειτουργία (παραγωγή, εφοδιαστική αλυσίδα κ.α.)
 • Εμπορική λειτουργία (πωλήσεις, μάρκετινγκ κ.α.)
 • Οικονομική λειτουργία (λογιστικά, χρηματοοικονομικά κ.α.)
 • Άλλες λειτουργίες (έρευνα και ανάπτυξη, διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, δημόσιες σχέσεις κ.α.)
 • Πώς συνδυάζονται οι λειτουργίες σε μια ενιαία κατεύθυνση (στρατηγική, διοίκηση, καινοτομία κ.α.)

ΗΜΕΡΑ 4η

Πραγματοποίηση επισκέψεων σε επιχειρήσεις

Επαφή με την πραγματική διάσταση του επιχειρείν μέσα από εκπαιδευτικές επισκέψεις. Οι μαθητές θα μεταβούν από και προς το πανεπιστήμιο Μακεδονίας με ενοικιαζόμενο λεωφορείο.

ΗΜΕΡΑ 5η

Διαλέξεις προσκεκλημένων ομιλητών
Αγγελίδης Παντελής, πρόεδρος Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας

 • Νομικά και φυσικά πρόσωπα
 • Η χαρά της δημιουργίας
 • Υπάλληλος ή αφεντικό
 • Ευθύνη-Ρίσκο-Αποτέλεσμα-Κέρδος

Μυλωνάς Θεόφιλος, ιδρυτής Yummy Wallet, πρώην πρόεδρος Σ.Ε.Π.Β.Ε.

Αναπτύσσοντας μια σύγχρονη ψηφιακή επιχείρηση: η περίπτωση του Yummy Wallet

Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Πληροφορίας

 • Επιχειρηματικότητα και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 • Τυπική δομή σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος (διαδικτυακές εφαρμογές και εφαρμογές φορητών υπολογιστικών συσκευών)
 • Προκλήσεις στις επιχειρήσεις που στηρίζονται σε ΤΠΕ
 • Απαιτούμενες δεξιότητες σε επιχειρήσεις με εντατική χρήση λογισμικού

ΗΜΕΡΑ 6η

Διάλεξη προσκεκλημένης ομιλήτριας
Παναγιωτίδου Σοφία, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 • Η σημασία της προσωπικής ταυτότητας (Personal Brand) στην ανάπτυξη μιας πετυχημένης εταιρικής ταυτότητας (Corporate Brand)
 • Επιχειρηματικότητα με διεθνείς προδιαγραφές: η αναγκαιότητα της διαπολιτισμικής δεξιότητας του επιχειρηματία

Εκδήλωση λήξης – Απονομή πιστοποιητικών παρακολούθησης

Δήλωση συμμετοχής

Συμφωνώ με τη λήψη και δημοσίευση οπτικοακουστικού υλικού που θα αφορά τη συμμετοχή του παιδιού μου στο θερινό σχολείο, για ενημερωτικούς σκοπούς*

Tρόποι μετάβασης

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας εξυπηρετείται από τις γραμμές 2, 7, 8, 10, 14, 27, 31 του Ο.Α.Σ.Θ. ενώ δεν διαθέτει θέσεις στάθμευσης παρά μόνο για το μόνιμο προσωπικό.